Tegenslag kan iedereen treffen

Als corona ons iets duidelijk maakt, is het dat tegenslag iedereen kan treffen. Door schaamte vraagt niet iedereen om hulp. Terwijl tijdelijke voedselhulp van de voedselbank vaak een opstap is naar betere tijden.  

Voedselhulp

De voedselbanken helpen mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook hebben we een netwerk aan adviseurs om andere zaken op orde te krijgen.

Kijk hier of je in aanmerking komt voor voedselhulp

Zoek hier een voedselbank in de buurt

 

Veelgestelde vragen

Geen één. Alle voedselbanken zijn momenteel open. Kijk op http://voedselbankennederland.nl/corona-voor-klanten-van-de-voedselbank/ voor een actueel overzicht

Neem telefonisch contact op met de dichtstbijzijnde voedselbank. http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Neem telefonisch contact op met jouw voedselbank om samen tot een oplossing te komen. http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Bel eerst je huisarts. Neem daarna telefonisch contact op met jouw voedselbank. Kom absoluut niet naar de voedselbank toe. Jouw voedselbank zoekt naar een oplossing voor jou.

Er zijn nauwelijks nog problemen. De voedselbanken hebben hun werkwijze waar nodig aangepast zodat ze zonder gezondheisrisico’s voor klanten en vrijwilligers kunnen opereren.

Door corona is het aantal klanten nu al gemiddeld 8,5% gegroeid, met lokale uitschieters van zelfs meer dan 25%.

De voedselbanken bereiden zich voor op een groei van wellicht 50%.

Als COVID-19 ons iets heeft laten zien, dan is het wel dat tegenslag letterlijk iedereen kan treffen. Van jong tot oud, van ongeletterd tot hoogopgeleid, van werkzoekenden tot succesvolle ondernemers. Het aantal klanten is dus gegroeid? Veel mensen schamen zich als ze aangewezen worden op de tijdelijke hulp van de voedselbank. Voedselbanken is geen ‘last resort’ voor de hopeloze gevallen, integendeel, het is de ‘first step’ voor iedereen die ondanks alle tegenslag niet bij de pakken neer gaat zitten en z’n situatie gaat omkeren.

Ja. Corona veroorzaakt een groei van het aantal klanten. Halverwege het jaar groeiden we al ruim 8,5%. Met uitschieters van meer dan 25% in Amsterdam. En daarom hebben we financiële hulp hard nodig. We moeten opschalen en gaan aanzienlijk meer eten uitdelen.

Ja. Corona veroorzaakt een groei van het aantal klanten. Halverwege het jaar groeiden we al ruim 8,5%. Met uitschieters van meer dan 25% in Amsterdam. En daarom hebben we financiële hulp hard nodig. We moeten opschalen en gaan aanzienlijk meer eten uitdelen.

Voedselbanken zetten alles op alles om ook in deze lastige tijd voedsel uit te delen aan mensen die dat hard nodig hebben. Voedselbanken horen tot de primaire, vitale sector. Met de nodige creativiteit en veerkracht is het logistieke proces en de uitgifte aangepast. We houden ons aan de 1,5 meter richtlijnen en alle overige hygiëne maatregelen. Sommige voedselbanken werken daardoor met minder vrijwilligers. Anderen huren tijdelijk extra ruimte om de pakketten klaar te kunnen maken. Overal zijn de hygiëne maatregelen doorgevoerd. In meerdere talen worden de hygiëneregels aan de klanten uitgelegd.