Hoe werkt de voedselbank?

Op de website “hoe werkt de voedselbank’ wordt op laagdrempelige wijze uitgelegd wat klanten kunnen verwachten als ze bij een voedselbank langs komen.  We hopen dat deze website drempelverlagend werkt en zo gezondheidsschade en stress bij burgers vermindert. Gemeenten en instanties, iedereen, die contact heeft met laaggeletterden die wellicht in aanmerking komen voor voedselhulp, nodigen wij uit om een kijkje te nemen op Hoe werkt de Voedselbank. Misschien kunt u een link aanbrengen naar Hoewerktdevoedselbank.nl op uw website of ons initiatief verder promoten?

Meertalige webhulp Steffie legt uit hoe de voedselbank werkt. In 4 talen!

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die het ‘t hardste nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten. Tal van bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen hierbij. Met geld, met eten, met diensten. In 2018 deelden 11.700 vrijwilligers één of meer keer per week voedsel uit aan ongeveer 140.000 klanten vanuit 170 lokale voedselbanken.

Veel meer mensen komen in aanmerking voor deze vorm van noodhulp. Maar om diverse redenen maken ze hier geen gebruik van. Hierdoor ontstaat vaak gezondheidschade en een nog grotere armoedeval. Leer Zelf Online (LZO) onderzocht samen met Voedselbank Nederland en de voedselbanken van Den Haag, Leiden en Woerden waar dat aan zou kunnen liggen. We hadden naast de nodige deskresearch informele interviews aan de koffietafel met klanten en vrijwilligers. Daarnaast vormden we een focusgroep en een klankbordgroep.

In totaal zijn vijftien klanten of mogelijke klanten van de voedselbank geïnterviewd of in een groep bevraagd. Ook hebben we zes vrijwilligers, twee betaalde krachten, een opbouwwerker, een GGD-functionaris en een buurtregisseur gesproken. Zowel de besloten focusgroep als de klankbordgroep leverde verrassende resultaten op. De mogelijke klanten die wij gesproken hebben, kwamen uiteindelijk allemaal in aanmerking voor hulp. Vandaar dat wij in dit artikel enkel nog spreken van klanten van de voedselbank.

Wellicht ook interessant voor jou

Deel dit bericht op sociale media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email