Toegankelijke voedselhulp voorkomt gezondheidsschade

Meertalige webhulp Steffie legt op Hoewerktdevoedselbank.nl in eenvoudige taal uit hoe de voedselbank werkt.

Duizenden mensen die wel in aanmerking komen voor de noodhulp van de voedselbanken maken daar nu, om uiteenlopende redenen, nog geen gebruik van. Met risico’s als stress en gezondheidsschade als mogelijk gevolg. Leer Zelf Online en Voedselbanken Nederland ontwikkelden samen een laagdrempelige voorlichting, met webhulp Steffie.

Om uiteenlopende redenen maken veel mensen die wel in aanmerking komen voor voedselhulp, daar nog geen gebruik van. Dit vergroot de kans op stress, gezondheidsschade en een nog grotere armoedeval. Leer Zelf Online (LZO) onderzocht samen met Voedselbank Nederland en de voedselbanken van Den Haag, Leiden en Woerden waar dat aan zou kunnen liggen. Uit dit onderzoek kwam een duidelijke behoefte aan laagdrempelige informatie in verschillende talen. De Voedselbank Nederland wil daarom met webhulp Steffie inzetten op online communicatie met deze kwetsbare groepen. Steffie is met meer dan een miljoen bezoeken per jaar al meer dan 18 jaar de online steun en toeverlaat van veel kwetsbare mensen in Nederland.

Voedselonzekerheid – met name onvoldoende economische toegang tot voedzaam eten – is volgens het onderzoek een substantieel probleem bij de klanten, en is onder meer gerelateerd een lagere inname van groente, fruit en vis wat consequenties heeft voor de verdere gezondheid op de lange termijn.

Het mogelijk maken van een gezonder leven is daarom de boodschap van de nieuwe website Hoewerktdevoedselbank.nl. Meer gezondheid, minder schaamte en minder nadruk op de armoede. Het aanvaarden van noodhulp is immers in de perceptie van de klant gelijk aan het doorbreken van een behoorlijk taboe. Nadat het eerste pakket eenmaal was uitgereikt hebben de onderzoekers diverse keren de opluchting op de gezichten van de klanten kunnen aflezen. De klanten van de voedselbanken zijn zeer divers. Er zijn zeer grote verschillen in gezinssamenstelling, leeftijd, culturen, talen, en ook opleidingsniveaus. Webhulp Steffie spreekt dan ook in het Engels, Turks, Tigrinya en Arabisch tegen de klanten. Verder is rekening gehouden met de stress die veel klanten ervaren en daardoor verminderd digitaal- of administratief vaardig zijn. De eenvoudige en rustige opbouw maakt het nu voor iedereen mogelijk om de weg naar de voedselbank te vinden. De drempel om in contact te treden met de voedselbanken als gevolg van schaamte en onbekendheid met de werkwijze wordt zo verder verlaagd.

Dankzij de donatie van Fundatie van den Santheuvel kon deze webhulp gemaakt worden.

Wij zijn op zoek naar partijen die hun communicatiekanalen willen inzetten om bekendheid te geven aan deze module met Steffie. Hoe meer mensen wij kunnen bereiken, hoe beter. De productie van deze uitlegmodule over de voedselbanken, past in de zoektocht van de voedselbanken naar mensen die nu nog onder hun radar vallen. Mensen die de weg naar de voedselbank niet durven maken uit schaamte. Of die nog onbekend zijn met het werk van de voedselbanken. Wil je helpen? Neem dan gerust contact met ons op.

Klik hier om Steffie te ontmoeten.

eenvoudige taal voedselbank steffie

Wellicht ook interessant voor jou

Deel dit bericht op sociale media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email