Nieuwsbrief geeft aandacht aan vaker uitdelen van dagverse producten

Editie nummer 3 in 2017 van onze nieuwsbrief Voedselbank Vitamine bericht onder meer over:

 • de omslag naar vaker uitdelen van voedsel aan klanten door aanbod van dagverse producten;
 • onze samenwerking met Coop en met Jumbo;
 • regels voor inkomensondersteuning die te ingewikkeld zijn naar het oordeel van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving;
 • donaties van Kraft Heinz, Kellogg’s, Tastemakers, Scrambled Ads, Rabobank-medewerkers en Vriendentuinen;
 • ons jaarverslag over 2016;
 • het congres van de Europese Federatie van Voedselbanken en de steun die we kregen bij de organisatie daarvan.

De nieuwsbrief is hier te downloaden.

€ 5.000 dankzij Noordkaap-rally Rabobank-medewerkers

In januari 2017 hebben Ilse Heinsman en Esther Lub deelgenomen aan een rally van 8 dagen naar de Noordkaap. Ilse en Esther werken voor de Rabobank en besloten hun deelname te verbinden aan een goed doel: Voedselbanken Nederland. Het werk van de voedselbanken vonden zij goed passen bij het thema Banking for Food van de Rabobank die een bijdrage wil leveren aan de voedselzekerheid, nationaal en internationaal. Naast hun drukke banen en de intensieve voorbereiding voor de rally hebben Esther en Ilse ook nog tijd gevonden om geld in te zamelen, met een geweldig resultaat. Ons bestuurslid Caroline van der Graaf mocht een cheque van € 5.000 in ontvangst nemen.

Uitbreiding samenwerking Jumbo

Jumbo heeft de ambitie om haar milieu-impact te verminderen en de voedselverspilling in haar winkels verder terug te dringen. Artikelen die niet meer geschikt zijn om te verkopen, zijn vaak nog wel geschikt voor consumptie. Deze artikelen worden al door vele Jumbo winkels gedoneerd aan lokale voedselbanken. Jumbo gaat deze samenwerking met Voedselbanken Nederland intensiveren en tekende hiervoor op 10 april 2017 een landelijke overeenkomst.

jumbo

Fotobijschrift (v.l.n.r.): Willem van Prooijen (bestuurslid Voedselbanken Nederland), Colette Cloosterman–van Eerd (directeur Formule en Innovatie Jumbo), Leo Wijnbelt (voorzitter Voedselbanken Nederland), Ton van Veen (CFO Jumbo).

Met de landelijke overeenkomst met Voedselbanken Nederland maakt Jumbo het haar winkels en distributiecentra lokaal nog makkelijker om zelf een bijdrage te leveren aan het terugdringen van voedselverspilling en een goede bestemming te vinden voor overtollig voedsel. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Door samen te werken met de voedselbank worden producten, die Jumbo bijvoorbeeld niet meer kan verkopen conform de Zeven Zekerheden van Jumbo maar nog wel geschikt zijn voor consumptie, gedoneerd aan hen die het nodig hebben.

De landelijke samenwerking met Voedselbanken Nederland, die nu zowel voor de distributiecentra als voor de winkels geldt, is één van de initiatieven van Jumbo om voedselverspilling tegen te gaan. Een groot deel van de winkels werkt al samen met een van de 167 voedselbanken in Nederland en de doelstelling is dat alle winkels waar mogelijk de samenwerking aangaan. Jumbo was in 2015 de eerste supermarkt die landelijk faciliteerde dat lokale voedselbanken bij winkels producten konden inzamelen.

“We werken al verschillende jaren samen met Voedselbanken Nederland. Dat we deze samenwerking nu gaan intensiveren maakt me erg trots. Hiermee kunnen we aan de wens van onze winkels voldoen om ook lokaal nog meer bij te kunnen dragen aan het tegengaan van voedselverspilling en producten te doneren aan mensen die het goed kunnen gebruiken”, vertelt Colette Cloosterman – van Eerd, directeur Formule en Innovatie van Jumbo.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Verschenen: jaarverslag en jaarrekening 2016

In de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 8 april 2017 zijn de jaarrekening en het jaarverslag van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken over 2016 vastgesteld.

Hierin valt o.a. te lezen dat in 2016:

 • 1,2 miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens leeft (en 1 op de 8 kinderen zonder ontbijt naar school gaat);
 • in Nederland € 5 miljard aan eten is verspild, waarvan ruim 5% bij de voedselbanken terecht kwam;
 • meer dan 95% van de Nederlandse gemeenten een voedselbank telt;
 • 2 miljoen voedselpakketten via de voedselbanken werden uitgedeeld (waarin o.a. 15 miljoen landelijk ingezamelde voedselproducten) met een geschatte totale verkoopwaarde van circa 60 miljoen euro;
 • ruim 90% van de voedselbanken gecertificeerd is voor veilige verwerking van voedsel (en onze vereniging door de NVWA als groen formulebedrijf is gewaardeerd);
 • bijna 22% van de klanten binnen 3 maanden weer zonder de voedselbank verder kan en 9% ook na 3 jaar nog voedselsteun behoeft;
 • een pilot voor Arbo-omstandigheden werd gehouden;
 • 3,7% van het totaal van de lasten besteed werd aan beheer en administratie (waardoor 96,3% direct bijdroeg aan de doelstelling van de organisatie); deze lage beheerkosten zijn o.a. het gevolg van het beleid om uitsluitend met vrijwilligers te werken.

De gedrukte versie van het jaarverslag is binnenkort via het servicecentrum opvraagbaar.

Nieuwe Vitamine belicht de Nationale Postcode Loterij

In de jongste editie van onze nieuwsbrief Voedselbank Vitamine een interview met Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij, over de redenen waarom de loterij ons sinds 2013 financieel steunt.

Daarnaast nieuws over o.a. de nieuwe leefgeldcriteria, de cijfers van 2016, resultaten van diverse acties en veel meer!

Download de nieuwe editie hier.

Voedselbanken blij met 108.500 pakken D.E-koffie

Houten, 30 maart 2017 – vanuit inzamelpunten door heel Nederland zamelden Lionsclubs in samenwerking met de voedselbanken Douwe Egberts Waardepunten in. Het totale aantal: ruim 55 miljoen punten, door Douwe Egberts verhoogd met 20 %. Vandaag werden de D.E waardepunten aangeboden en verzilverd in 108.500 pakken koffie voor armere huishoudens in Nederland.

De voedselbanken in Nederland zorgen wekelijks voor voedselpakketten als tijdelijke noodhulp voor huishoudens die onder de armoedegrens leven, zowel gezinnen als alleenstaanden. Tom Hillemans, vice-voorzitter Voedselbanken Nederland: “We zijn heel blij met deze koffie. Koffie gaat niet vaak over de houdbaarheidsdatum en wij ontvangen het daarom sporadisch. Terwijl klanten heel blij worden van koffie in een voedselpakket! Voor ons is deze donatie dan ook buitengewoon waardevol.”

Floor Hesselmans, marketing manager bij Jacobs Douwe Egberts: “Een lekker kopje koffie brengt mensen dichter bij elkaar. Bovendien drinken veel Nederlanders graag koffie, volgens recent onderzoek* drinken we zelfs gemiddeld de meeste koffie ter wereld per persoon. De behoefte aan koffie is dus groot en tegelijk voor deze groep lastig te verkrijgen. Daarom ondersteunen wij van harte dit mooie initiatief van de Lionsclubs.”

Het is voor het vijfde jaar op rij dat de landelijke inzamelingsactie plaatsvond, ook nu weer gecoördineerd door initiatiefnemer Lionsclub Voorburg. Dit jaar zamelden naast 100 Lionsclubs ook 50 voedselbanken D.E waardepunten in.

Jaap Stelling, lid van Lionsclub Voorburg en landelijk coördinator: ‘We organiseren deze inzamelingsactie nu voor de vijfde keer en het is fascinerend om te zien dat de keukenlaatjes kennelijk nog niet leeg zijn, want opnieuw zijn er meer dan 55 miljoen waardepunten ingezameld, met als resultaat weer heel veel pakken koffie voor de voedselbanken.’

*Bronnen onderzoek:
-Dit bijkt uit meerdere onderzoeken zoals Consumer Market Outlook van onderzoeksbureau Statista (UK); Quartz.com (wetenschapsbureau, VS) en recentelijk uit data-onderzoek door David McCandless / ‘Information is Beautiful’.

Voedselbank plukt de vruchten van Vriendentuinen

Voedselbanken in Nederland en de zorglandbouw hebben elkaar gevonden in een aanpak om meer verse groente en fruit naar de voedselbank te krijgen. In de regio’s Noord Holland, Gelderland en Noord Limburg zijn Vriendentuinen gestart, om voedselbanken te voorzien van verse producten. Op dit moment staan er 41 Vriendentuinen op de teller. Dat een landelijke uitbreiding van Vriendentuinen nodig is, blijkt wel uit de oproep van Voedselbanken Nederland. Door veel armoede en schaarste aan voedsel in de voedselpakketten van de Voedselbank in Noordoost Nederland wordt dringend gevraagd om Vriendentuinen in deze regio.

Jaap Hoek Spaans, zorgboer in Noord-Holland en initiatiefnemer van Vriendentuinen: “In heel Nederland is armoede. De oproep van Voedselbanken Nederland maakt de urgentie duidelijk dat we hard nodig zijn. Wij hopen dat dit een zetje zal zijn zodat vele Vriendentuinen in Nederland aansluiting bij ons vinden. Boeren zijn hard nodig.”

Willem van Prooijen, bestuurslid van Voedselbanken Nederland: “Er zijn 167 voedselbanken lid van de landelijke vereniging . We hebben hen onlangs gevraagd naar de inhoud van de voedselpakketten die ze uitreiken. Wij kregen terug dat 17 voedselbanken geen goede pakketten kunnen samenstellen. En van die 17 zitten er 11 in de regio Noordoost Nederland. Onze oproep is dan ook om vooral in deze regio Vriendentuinen op te zetten, en te gaan samenwerken met de lokale voedselbanken.”

Ton van der Biezen, projectleider Vriendentuinen vanuit de Federatie Landbouw en Zorg: “Wij hopen van harte dat er snel verse groente en fruit aan de Voedselbanken in deze regio geleverd kunnen worden. Dankzij de steun van Stichting DOEN zijn wij ertoe in staat om nieuwe Vriendentuinen te ondersteunen.”

Tijdens een bijeenkomst van zorgboerenvereniging BEZINN zijn donderdag 26 januari 2017 de zorgboeren ingelicht over de behoefte aan meer Vriendentuinen.

Download hier het volledige persbericht.